Følgende forretningsbetingelser er gældende for virksomheden Charlotte Lind

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser glæder med mindre andet er aftalt skriftligt, når en aftale om køb af ydelser og services bliver indgået med Charlotte Lind og firmaet Charlotte Lind.

Alle ydelser og foredrag udgår fra virksomheden Charlotte Lind, CVR 37 51 68 13, Svanevej 35, 5000 Odense C. E-mail: kontakt@charlotte-lind.dk

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) ex. moms.

Betalingsbetingelser vedr. foredrag, livssamtaler og andre ydelser

Mentorforløb og livssamtaler betales, når aftalen bliver indgået – med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende ved mentorforløb, og der gives ikke penge retur, hvis køber aflyser. Aflyser virksomheden Charlotte Lind et helt forløb, tilbagebetales det fulde beløb til køber.

Foredrag købt af virksomheder, foreninger og lign. betales, når aftalen indgås. Aflyser køber foredraget, gives der ikke penge retur.  Aflyses foredraget af virksomheden Charlotte Lind, får køber det fulde indbetalte beløb refunderet. 

Praktisk

Livssamtaler aftalt inden d. 1. oktober 2019 afvikles på det aftalte tidspunkt. Såfremt der kommer ændringer, bliver kunden orienteret herom mindst 24 timer forud for ændringen.

Hvis en livssamtale bliver aflyst på foranledning af virksomheden Charlotte Lind, erstattes samtalen med en ny samtale efter nærmere aftale.

Tidspunkt for livssamtale kan ændres af kunden indtil 24 timer før samtalen skal afholdes.

Aflyser kunden mindre end 24 timer før sessionen, faktureres kr. 250,- ex. moms.
Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 500,-

Efter endt samtale/samtaleforløb gives penge ikke retur.

Køber er selv ansvarlig for at møde op til livssamtale eller ringe op på det aftalte tidspunkt, ligesom køber er ansvarlig for at have en velfungerende telefon og/eller internetforbindelse.

Rejseaktiviteter

For rejseaktiviteter vedr. opgaver i Jylland, på Sjælland samt Bornholm faktureres de faktiske omkostninger (tog, færge, bro, hotel) samt Statens til enhver tid glædende takster for kørsel i privatbil.

Rettigheder

Charlotte Lind har alle rettigheder til alt materiale, trykt såvel som digitalt, som stilles til rådighed i relation til mentorforløb, livssamtaler og foredrag.

Ved køb af ydelser fra virksomheden Charlotte Lind opnår køber brugsret til skriftligt og digitalt materiale. Brugsretten er personlig, og alt materiale må således udelukkende anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjepart.

Materialet må ikke anvendes kommercielt eller til andre formål end det, hvortil det er købt.

Ændring af forretningsbetingelser

Virksomheden Charlotte Lind har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.